วิธีจัดการกับควันของรถขุด

ควันจากรถขุดเป็นหนึ่งในความผิดพลาดทั่วไปของรถขุดโดยปกติ รถขุดจะมีควันขาว น้ำเงิน และดำสีที่ต่างกันแสดงถึงสาเหตุความผิดพลาดที่แตกต่างกันเราสามารถตัดสินสาเหตุของเครื่องเสียได้จากสีของควันไฟ