บริการ

บริการ

การรับประกันเครื่องจะมีระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ผู้จัดจำหน่ายขายเครื่องให้กับผู้ใช้ปลายทาง

การรับประกันเครื่องจะมอบให้กับผู้ใช้ปลายทางโดยผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายจะต้องให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้ รวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องจักร ตลอดจนบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

บริษัท Gookma ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ตัวแทนจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายสามารถส่งช่างเทคนิคไปที่ Gookma เพื่อรับการฝึกอบรมทางเทคนิคได้ หากจำเป็น

Gookma จัดหาอะไหล่ด่วนให้กับตัวแทนจำหน่าย

บริการ9