บริการ

บริการ

การรับประกันเครื่องจะมีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายเครื่องให้กับผู้ใช้ปลายทาง

ผู้จัดจำหน่ายจะมอบการรับประกันเครื่องให้กับผู้ใช้ปลายทางผู้จัดจำหน่ายต้องให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องจักรและการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

บริษัท Gookma ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายสามารถส่งช่างไปยัง Gookma เพื่อฝึกอบรมด้านเทคนิคได้ หากจำเป็น

Gookma จัดหาอะไหล่อย่างรวดเร็วสำหรับผู้จัดจำหน่าย

บริการ9